Urxentes e Prioritarios. Refuxio de Bando, Santiago de Compostela, España, lunes, 31. diciembre 2018

Outro inverno moi duro chegou e sabemos que os animais do Refuxio de Bando sofren moito co frío e a humidade. Os días son máis cortos e moitas veces chove, polo que os paseos de voluntarios e padriños tamén se reducen. Os animais velliños ou que son máis suceptibles a ter problemas de pel no inverno empeoran. Creamos este evento coa intención de que non caian no olvido os casos máis URXENTES E PRIORITARIOS e podamos chegar a mais xente para atoparlles, por fin, adopción ou acollida. Queremos dalos a coñecer pois son animais excelentes e nobles que por unha ou outra razón están a pasalo mal e necesitan con URXENCIA un cambio radical para a súa total recuperación ou benestar.

Son URXENTES ou PRIORITARIOS, por unha ou outra razón, entre outros: ZELIS, ETIOPÍA, BOSCHA 5, BOSCHA7, SORISO, LEÓNIDAS, JALLEK, SHALMA, JANDRA, GORD, APUKA, JUAPA, HUKOL, CHITO, PITU E TÓDOLOS GATOS ADULTOS.

Tódolos animais entréganse con contrato de adopción, vacinados, desparasitados e castrados. Nalgúns casos a súa adopción pode ser con tasas reducidas ou a custe 0. ¡Informate no centro!
Os cans considerados de raza PPP requiren licencia.

Non te cruces de brazos, non os deixes no olvido, ACTÚA. Ti podes marcar a diferencia: se non podes adoptar, acolle; se non podes acoller difunde; se non podes difundir colabora.

¡Entre todos podemos conseguilo! ¡Difundamos a tope!

--------------------------------------------------------------
Otro invierno muy duro ha llegado y sabemos que los animales del Refuxio de Bando sufren mucho con el frío y la humedad. Los días son más cortos y muchas veces llueve, por lo que los paseos de voluntarios y padrinos también se reducen. Los animales viejitos o que son más suceptibles a tener problemas de piel en invierno empeoran. Creamos este evento con la intención de que non caigan en el olvido los casos más URGENTES Y PRIORITARIOS y podamos llegar a mas gente para encontrarles, por fin, adopción o acogida. Queremos darlos a conocer pues son animales excelentes y nobles que por una u otra razón están pasándolo mal y necesitan con URGENCIA un cambio radical para su total recuperación o bienestar.

Son URGENTES o PRIORITARIOS,por una u otra razón, entre otros: ZELIS, ETIOPÍA, BOSCHA 5, BOSCHA7, SORISO, LEÓNIDAS, JALLEK, SHALMA, JANDRA, GORD, APUKA, JUAPA, HUKOL, CHITO, PITU E TÓDOLOS GATOS ADULTOS.

Todos los animales se entregan con contrato de adopción, vacunados, desparasitados y castrados. En algunos casos su adopción puede ser con tasas reducidas o a coste 0. ¡Infórmate en el centro!
Los canes considerados de raza PPP requieren licencia.

No te cruces de brazos, no los dejes en el olvido, ACTÚA. Tú puedes marcar la diferencia: si no puedes adoptar, acoge; si no puedes acoger difunde; si no puedes difundir colabora.

¡Entre todos podemos conseguirlo! ¡Difundamos a tope!

REFUXIO DE BANDO, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Horario:
Luns, mércores e venres de 09:30 a 14:00
Sábado e domingo de 10:30 a 13:30
Teléfonos: 981 575957 // 646 492835


lunes, 31. diciembre 2018, España, Urxentes e Prioritarios. Refuxio de Bando, Santiago de Compostela

Encuentra eventos más interesantes
Obtener recomendaciones de eventos en base a su gusto Facebook. ¡Consiguelo ahora!Muéstrame los eventos adecuados para míAhora no