Blanes Motor Days 2K17 & 15º TFB Internacional, Passeig de Catalunya, 17300 Blanes (Girona), Espanya, sábado, 07. octubre 2017

Bueno familia, seguimos trabajando duro, y aqui os dejo una de las novedades de este año, zona 4 x 4 con circuito, el cual os dejo el plano para que veais como estarian distribuidas las secciones de este. Este espacio le dedicamos cerca de 6000m cuadrados exclusivamente para los amantes de los 4x4, respecto a este nuevo apartado, los que quieran participar tendran que hacer preinscripcion anticipada, no es para seleccionar si si podeis participar o no, simpelemente es porque las plazas son limitadas. Habran stands y expositores del sector 4x4 y se realizaran un par de sorteos exclusivamente para los participantes en este area del evento. Para las preinscripciones podeis mandar un mail a: blanesmotordays@gmail.com indicando el modelo del vehiculo, matricula, club y datos de la persona de contacto.

Bueno familia, pues aqui os dejo la lista de tops que tenemos pensado realizar para este año, puede haber algun cambio, pero de momento ya tenemos estos:

TOPS:

- TOP 10 INICIADOS
- TOP 20
- TOP 10 SHOW CAR
- TOP 10 PRO
- TOP 10 INTERNACIONAL
- TOP 10 VAG
- TOP 10 STANCE
- TOP 10 JDM
- TOP 10 MPOWER
- TOP 10 AMERICAN CAR
- TOP 5 CLASIC
- TOP 10 MOTO
- TOP 5 MAKETA
- Top 5 KDM
- Top 3 Luxury Cars
- Top 5 Pintura Vinilo

TOPS ILUMINACION:

- TOP 15 ILUMINACION
- TOP 5 DIBUJO LED
- TOP BABY TUNER ILUMINACION
- TOP DISCO MOVIL
- TOP 3 MOTO ILUMINACION
- SHOW CAR ILUMINACION

TOPS AUDIO:

- S.PL. 1º - 2º - 3º Cat. A, B, C y D
- CALIDAD AMATER TOP 5
- CALIDAD MASTER TOP 5
- CALIDAD EXPERTO TOP 3
- CALIDAD OEM TOP 3
- OUTDOOR SOUND QUALITY:
- CAT A hasta 64” TOP 5
- CAT B hasta 84” TOP 5
- CATL C más de 84" TOP 5
- CAT D Remolques, Carretillas,
12V a 18V TOP 3

TOPS ESPECIALES:

- TOP + MADRUGADOR
- TOP 3 BABY TUNER
- MEJOR AEROGRAFIA
- MEJOR MALETERO
- MEJOR INTERIOR
- MEJOR VINILO
- MEJOR PRESENTACION
- MEJOR MULTIMEDIA
- TOP XXL
- TOP 4x4
- TOP RALLY
- TOP RETRO
- 1º,2º,3º SLALOM CLASIC T .TRAS.
- 1º,2º,3º SLALOM CLASIC T. DEL.
- LLANTA + DESTACADA
- ESCAPE + RUIDOSO GASOLINA
- ESCAPE + RUIDOSO DIESEL
- NEUMATICA BAILARINA
- +BAJO SIN NEUMATICA
- +BAJO CON NEUMATICA
- VEHICULO + LEJANO (+50€)
- CLUB + LEJANO (+100€)
- CLUB + NUMEROSO (+1 JAMON)

Los amantes del Drift y del Radio Control, podran disfrutar del circuito que nuestros amigos de RC Driftcat montaran el el evento, nuestros amigos tienen su sede en Girona, un espacio totalmente dedicado a un gran hobby, en sus instalaciones podeis disfrutar del circuito rc drift, de los diferentes circuitos slot, circuito rc 4x4, una gran pantalla para poder pasar buenos momentos, la verdad que sus instalaciones de 300m son espectaculares, todo aquel que quiera participar debera de ponerse en contacto llamando al 649 630 130 Marc o enviando un mail a: driftcat.com@gmail.com, si quereis formar parte de esta gran familia, podeis haceros socios por 10€ al mes, y sus instalaciones las podeis encontrar en:
C. Sant Agusti 22
Gerona
Un lugar que recomiendo.
https://www.facebook.com/rcdriftcat/

Nuestros amigos Samuel y Evarist, piloto y copiloto de rallys clasicos, ademas de dueño del Taller Rapid Oli de Girona y Girona VW Classic Parts, serán los encargados de controlar y llevar nuestra area de Slalom para vehiculos clasicos, dichos vehiculos para poder participar seran admitidos hasta el año 1990, la actividad se realizará en un espacio de 4500m cuadrados, completamente asfaltado, para poder participar sera imprescindible realizar la inscripcion con antelación, ya que las plazas son limitadas, se podra rodar durante los dos dias dentro de los horarios del slalom y se respetaran las normas de seguridad y del evento.
Para Inscripciones enviar mail:
blanesmotordays@gmail.com
https://www.facebook.com/rapidoligirona/

Buenos dias familia, bueno despues de tanto tiempo esperando y aclarando algunas dudas y demas, por fin vamos a publicar las normativas de audio, los premios que se van ha entregar en cada apartado y categoria, los jueces que realizaran cada prueba y las normativas de cada apartado.

- Apartado de Calidad de Sonido e Instalacion:

· CATEGORIA AMATEUR: Aquel participante que acude por primera vez al BMD, Top 5 en esta categoria.

· CATEGORIA MASTER, Top 5 en esta categoria.

· CATEGORIA EXPERTO, Top 3 en esta categoria.

· CATEGORIA OEM, Top 3 en esta categoria.

Jueces que realizaran estas pruebas Daniel Agenjo y Guillermo Gómez.

- Apartado de S.P.L.:

· CATEGORIA - A, 2 altavoces de 10 pulgadas
o 1 altavoz de 12 (o similares), Top 1º. 2º y 3º

· CATEGORIO - B, 2 altavoces de 12 pulgadas
o 1 altavoz de 15 (o similares), Top 1º, 2º y 3º

· CATEGORIA - C, 2 altavoces de 15 pulgadas
o 1 altavoz de 18, Top 1º, 2º y 3º

· CATEGORIA - EXTREM, EL RESTO, Top 1º, 2º y 3º
-coches que los asientos no anclen en los sitios originales.
-componentes de audio que sobrepasen la línea de los asientos.
-Ubiquen componentes en sitios visibles en la zona de los pasajeros o traseras.
-Vehículos de carga, o no sean 5 plazas (Smart, etc.)

Jueces que realizaran la prueba Juan de Reko Sound

- Apartrado de Outdoor (Botellon):

· CATEGORI A hasta 64" que abra y suene. Top 5 en esta
categoria.

· CATEGORIA B hasta 84" no es necesario que habrá y suene
es libre, Top 5 en esta categoria
· CATEGORIA C más de 84", Top 5 en esta categoria

· CATEGORIA EXTREM: ( furgos,carretinhas y coches hasta
18v.) Top 3 en esta categoria.

Jueces que realizaran la prueba Juan de Reko Sound


------------------------------------------------------------------------------------------


Bé família, seguim treballant dur, i aqui us deixo una de les novetats d'enguany, zona 4 x 4 amb circuit, el qual us deixo el pla perquè veieu com estarien distribuïdes les seccions d'aquest. Aquest espai li dediquem a prop de 6000m quadrats exclusivament per als amants dels 4x4, respecte a aquest nou apartat, els que vulguin participar hauran de fer preinscripció anticipada, no és per seleccionar si si podeu participar o no, simpelemente és perquè les places són limitades . Hi hauran estands i expositors del sector 4x4 i es realitzaran un parell de sorteigs exclusivament per als participants en aquesta àrea de l'esdeveniment. Per a les preinscripcions podeu enviar un mail a: blanesmotordays@gmail.com indicant el model del vehicle, matricula, club i dades de la persona de contacte.

Bé família, ja que aqui us deixo la llista de tops que tenim pensat fer per a aquest any, pot haver algun canvi, però de moment ja tenim aquests:

TOPS:

- TOP 10 INICIATS
- TOP 20
- TOP 10 SHOW CAR
- TOP 10 PRO
- TOP 10 INTERNACIONAL
- TOP 10 VAG
- TOP 10 stance
- TOP 10 JDM
- TOP 10 MPOWER
- TOP 10 AMERICAN CAR
- TOP 5 CLASSIC
- TOP 10 MOTO
- TOP 5 maketa
- Top 5 KDM
- Top 3 Luxury Cars
- Top 5 Pintura Vinil

TOPS IL·LUMINACIÓ:

- TOP 15 IL·LUMINACIÓ
- TOP 5 DIBUIX LED
- TOP BABY TUNER IL·LUMINACIÓ
- TOP DISC MÒBIL
- TOP 3 MOTO IL·LUMINACIÓ
- SHOW CAR IL·LUMINACIÓ

TOPS AUDIO:

- S.PL. 1r - 2n - 3r Cat. A, B, C i D
- QUALITAT Aficionat TOP 5
- QUALITAT MASTER TOP 5
- QUALITAT EXPERT TOP 3
- QUALITAT OEM TOP 3
- OUTDOOR SOUND QUALITY:
- CAT A fins a 64 "TOP 5
- CAT B fins a 84 "TOP 5
- CATL C mes de 84" TOP 5
- CAT D Remolcs, Carretons,
12V a 18V TOP 3

TOPS ESPECIALS:

- TOP + MATINER
- TOP 3 BABY TUNER
- MILLOR AEROGRAFIA
- MILLOR MALETER
- MILLOR INTERIOR
- MILLOR VINIL
- MILLOR PRESENTACIÓ
- MILLOR MULTIMEDIA
- TOP XXL
- TOP 4x4
- TOP RALLY
- TOP RETRO
- 1r, 2n, 3r SLALOM CLASSIC T .Després.
- 1r, 2n, 3r SLALOM CLASSIC T. L'.
- LLANDA + DESTACADA
- ESCAPE + RUIDOSO BENZINA
- ESCAPE + RUIDOSO DIESEL
- NEUMATICA BALLARINA
- + SOTA SENSE NEUMATICA
- + BAIX AMB NEUMATICA
- VEHICLE + LLUNYÀ (+ 50 €)
- CLUB + LLUNYÀ (+ 100 €)
- CLUB + NOMBRÓS (+1 PERNIL)

Els amants del Drift i del Radio Control, podran gaudir del circuit que els nostres amics de RC Driftcat muntaran el l'esdeveniment, els nostres amics tenen la seva seu a Girona, un espai totalment dedicat a un gran hobby, a les seves instal·lacions podeu gaudir del circuit rc drift , dels diferents circuits slot, circuit rc 4x4, una gran pantalla per poder passar bons moments, la veritat que les seves instal·lacions de 300m són espectaculars, tot aquell que vulgui participar haurà de posar-se en contacte trucant al 649.630.130 Marc o enviant un mail a: driftcat.com@gmail.com, si voleu formar part d'aquesta gran família, podeu fer-vos socis per 10 € al mes, i les seves instal·lacions les podeu trobar a:
C. Sant Agusti 22
Girona
Un lloc que recomano.
https://www.facebook.com/rcdriftcat/

Els nostres amics Samuel i Evarist, pilot i copilot de ral·lis clàssics, a més de propietari del Taller Rapid Oli de Girona i Girona VW Classic Parts, seran els encarregats de controlar i portar la nostra àrea d'Eslàlom per a vehicles clàssics, aquests vehicles per poder participar seran admesos fins a l'any 1990, l'activitat es realitzarà en un espai de 4500m quadrats, completament asfaltat, per poder participar serà imprescindible realitzar la inscripció amb antelació, ja que les places són limitades, es podrà rodar durant els dos dies dins dels horaris de l'eslàlom i es respectessin les normes de seguretat i de l'esdeveniment.
Per Inscripcions enviar mail:
blanesmotordays@gmail.com
https://www.facebook.com/rapidoligirona/

Bon dia família, bé després de tant de temps esperant i aclarint alguns dubtes i altres, per fi anem a publicar les normatives d'àudio, els premis que es van ha de lliurar a cada apartat i categoria, els jutges que realitzaran cada prova i les normatives de cada apartat.

- Apartat de Qualitat de So i Instalacion:

· CATEGORIA AMATEUR: Aquell participant que va per primera vegada a l'BMD, Top 5 en aquesta categoria.

· CATEGORIA MASTER, Top 5 en aquesta categoria.

· CATEGORIA EXPERT, Top 3 en aquesta categoria.

· CATEGORIA OEM, Top 3 en aquesta categoria.

Jutges que realitzaran aquestes proves Daniel Agenjo i Guillermo Gómez.

- Apartat de S.P.L .:

· CATEGORIA - A, 2 altaveus de 10 polzades
o 1 altaveu de 12 (o similars), Top 1r. 2n i 3r

· CATEGORIO - B, 2 altaveus de 12 polzades
o 1 altaveu de 15 (o similars), Top 1r, 2n i 3r

· CATEGORIA - C, 2 altaveus de 15 polzades
o 1 altaveu de 18, Top 1r, 2n i 3r

· CATEGORIA - EXTREM, LA RESTA, Top 1r, 2n i 3r
-cotxes que els seients no ancorin en els llocs originals.
-components d'àudio que sobrepassin la línia dels seients.
-Ubiquen components en llocs visibles a la zona dels passatgers o del darrere.
-Vehicles de càrrega, o no siguin 5 places (Smart, etc.)

Jutges que realitzaran la prova Joan de Reko Sound

- Apartrado d'Outdoor (Botellon):

· CATEGORI A fins a 64 "que obri i soni. Top 5 en aquesta
categoria.

· CATEGORIA B fins a 84 "no cal que hi haurà i soni
és lliure, Top 5 en aquesta categoria
· CATEGORIA C més de 84 ", Top 5 en aquesta categoria

· CATEGORIA EXTREM: (furgos, carretinhas i cotxes fins
18 v.) Top 3 en aquesta categoria.

Jutges que realitzaran la prova Joan de Reko Sound


------------------------------------------------------------------------------------------


Bonne famille, nous continuons à travailler dur, et ici vous avez l'une des nouveautés de cette année, Zone 4 x 4 circuit, que je laisse le plan de sorte que vous pouvez voir qu'ils seraient distribués sections de ce. Cet espace dédié près de 6000m carré exclusivement pour les amateurs de 4x4, en ce qui concerne ce nouveau paragraphe, qui veulent participer devront faire inscrire à l'avance, il ne faut pas choisir si si vous pouvez participer ou non, simpel est parce que les places sont limitées . Il y aura des stands et exposants secteur 4x4 et une paire de tirages seront effectués exclusivement pour les participants dans ce domaine de l'événement. Pour préinscription vous pouvez envoyer un courriel à: blanesmotordays@gmail.com indiquant le modèle du véhicule, l'enregistrement, le club et les données de la personne de contact.

Bonne famille, parce que je laisse ici en tête de liste, nous prévoyons de faire de cette année, il peut y avoir un changement, mais pour l'instant nous avons celles-ci:

TOPS:

- TOP 10 INITIE
- TOP 20
- TOP 10 EXPOSITION DE VOITURE
- TOP 10 PRO
- TOP 10 INTERNATIONAL
- TOP 10 VAG
- TOP 10 STANCE
- TOP 10 JDM
- TOP 10 MPOWER
- TOP 10 CAR AMERICAN
- TOP 5 CLASIC
- TOP 10 MOTO
- TOP 5 maketa
- Top 5 KDM
- Top 3 Voitures de luxe
- Top 5 Vinyl Painting

ÉCLAIRAGE TOPS:

- TOP 15 ÉCLAIRAGE
- TOP 5 LED DESSIN
- TUNER TOP BÉBÉ LIGHTING
- TOP MOBILE DISCO
- TOP 3 MOTO LIGHTING
- EXPOSITION DE VOITURE LIGHTING

AUDIO TOPS:

- S.PL. 1er - 2ème - 3ème Cat A, B, C et D.
- QUALITÉ amater TOP 5
- QUALITÉ MASTER TOP 5
- QUALITÉ EXPERT TOP 3
- QUALITÉ OEM TOP 3
- OUTDOOR QUALITÉ SONORE:
- CAT A à 64 "TOP 5
- CAT B à 84"TOP 5
- CAT C plus 84" TOP 5
- Remorques CAT D, camions,
12V à 18V TOP 3

TOPS SPÉCIALES:

- TOP + madrugador
- TOP 3 BÉBÉ TUNER
- BEST AEROGRAFIA
- BEST BOOT
- BEST INTÉRIEUR
- BEST VINYL
- BEST PRESENTATION
- BEST MULTIMEDIA
- TOP XXL
- TOP 4x4
- TOP RALLY
- TOP RETRO
- 1er, 2ème, 3ème SLALOM CLASIC T .Après.
- 1er, 2e, 3e T. DE SLALOM CLASIC.
- PNEU + SOULIGNÉ
- ESCAPE + ESSENCE LOUD
- DIESEL ECHAPPEMENT + LOUD
- NEUMATICA BALLERINA
- + EN AUCUN NEUMATICA
- + BAS AVEC NEUMATICA
- VEHICULE + FAR (+ 50 €)
- CLUB + FAR (+ € 100)
- CLUB + NOMBREUX (+1 HAM)

Lovers Drift and Control Radio, apprécieront le circuit que nos amis de RC Driftcat Montaran l'événement, nos amis sont basés à Gérone, espace totalement dédié à un grand passe-temps, dans ses installations, vous pouvez profiter de la dérive circuit rc de la fente divers circuits, 4x4 circuit rc, un grand écran pour passer un bon moment, la vérité que leurs installations 300m sont spectaculaires, tous ceux qui veulent participer doivent contacter en appelant 649 630 130 Marc ou e-mail à: driftcat.com@gmail.com, si vous voulez faire partie de cette grande famille, vous pouvez vous faire des partenaires pour 10 € par mois, et ses installations peut être fondée sur:
C. Sant Agusti 22
Gerona
Un endroit que je recommande.
https://www.facebook.com/rcdriftcat/

Nos amis Samuel et Evarist, pilote et copilote de rallyes classiques, plus rapide Atelier Oli de Girona et Girona propriétaire VW Classic Parts, sera responsable du contrôle et apporter notre domaine de slalom pour les voitures classiques, ces véhicules à participer seront admis jusqu'en 1990, l'activité aura lieu dans un espace de la place 4500m, complètement asphalté, pour participer sera essentielle pour inscrire à l'avance car les places sont limitées, vous pouvez rouler sur les deux jours dans les heures de slalom et les normes de sécurité et d'événements respectés.
Pour vous inscrire envoyez un mail:
blanesmotordays@gmail.com
https://www.facebook.com/rapidoligirona/

Bonjour à la famille, bien après avoir attendu si longtemps et clarifiant certains doutes et d'autres, nous publierons finalement les règlements audio, les prix qui seront remis dans chaque section et catégorie, les juges qui effectueront chaque test et les règlements de chaque section.

- Section de la qualité du son et de l'installation:

· AMATEUR CATEGORY: Ce participant qui vient d'abord à BMD, Top 5 dans cette catégorie.

· MASTER CATEGORY, Top 5 dans cette catégorie.

· CATÉGORIE D'EXPERTS, Top 3 dans cette catégorie.

· CATÉGORIE OEM, Top 3 de cette catégorie.

Les juges qui effectueront ces tests Daniel Agenjo et Guillermo Gómez.

- Apartado de S.P.L.:

· CATÉGORIE - A, 2 haut-parleurs de 10 pouces
ou 1 haut-parleur de 12 (ou similaire), Top 1. 2ème et 3ème

· CATÉGORIE - B, 2 haut-parleurs de 12 pouces
ou 1 haut-parleur de 15 (ou similaire), Top 1, 2 et 3

· CATÉGORIE - C, 2 haut-parleurs de 15 pouces
ou 1 haut-parleur de 18 ans, 1er, 2e et 3e

· CATÉGORIE - EXTREM, EL REST, Top 1º, 2º et 3º
-cocks que les sièges n'observent pas dans les sites d'origine.
Composants audio qui dépassent la ligne des sièges.
-Un composant dans des endroits visibles dans la zone des passagers ou de l'arrière.
- Véhicules de fret, ou pas 5 sièges (Smart, etc.)

Juges pour prendre le test du son de Juan de Reko

- Extérieur (Botellon):

· CATEGORI A jusqu'à 64 "ouvrir et sonner. Le Top 5 de cette
catégorie.

· CATEGORIE B jusqu'à 84 "il n'est pas nécessaire qu'il y ait et sonne
est gratuit, Top 5 dans cette catégorie
· CATEGORIE C plus de 84 ", Top 5 dans cette catégorie

· CATEGORIE EXTREME: (furgos, carretinhas et voitures en haut
18v.) Top 3 de cette catégorie.

Juges pour prendre le test du son de Juan de Reko


------------------------------------------------------------------------------------------


Well family, we keep working hard, and here I leave one of the novelties of this year, zone 4 x 4 with circuit, which I leave the plane so that you see how they would be distributed sections of this. This space we dedicated about 6000m square exclusively for lovers of 4x4, regarding this new section, those who want to participate will have to pre-register early, is not to select if you can participate or not, simpelemente is because the places are limited . There will be booths and exhibitors of the 4x4 sector and a pair of drawings will be made exclusively for the participants in this area of the event. For pre-registration you can send an email to: blanesmotordays@gmail.com indicating the model of the vehicle, registration, club and contact details.

Good family, because here I leave the list of tops that we have thought to carry out for this year, there may be some change, but for now we have these:

TOPS:

- TOP 10 INITIATED
- TOP 20
- TOP 10 SHOW CAR
- TOP 10 PRO
- TOP 10 INTERNATIONAL
- TOP 10 WAG
- TOP 10 STANCE
- TOP 10 JDM
- TOP 10 MPOWER
- TOP 10 AMERICAN CAR
- TOP 5 CLASIC
- TOP 10 MOTO
- TOP 5 MAKETA
- Top 5 KDM
- Top 3 Luxury Cars
- Top 5 Vinyl Painting

TOPS LIGHTING:

- TOP 15 LIGHTING
- TOP 5 DRAWING LED
- TOP BABY TUNER LIGHTING
- TOP MOBILE DISK
- TOP 3 MOTO LIGHTING
- SHOW CAR LIGHTING

TOPS AUDIO:

- S.PL. 1st - 2nd - 3rd Cat. A, B, C and D
- QUALITY AMATER TOP 5
- MASTER TOP 5 QUALITY
- EXPERT TOP 3 QUALITY
- QUALITY OEM TOP 3
- OUTDOOR SOUND QUALITY:
- CAT A up to 64 "TOP 5
- CAT B up to 84"TOP 5
- CATL C more than 84" TOP 5
- CAT D Trailers, Trolleys,
12V to 18V TOP 3

SPECIAL TOPS:

- TOP + MADRUGADOR
- TOP 3 BABY TUNER
- BEST AIRBRUSHING
- BEST BINDER
- BEST INTERIOR
- BEST VINYL
- BETTER PRESENTATION
- BEST MULTIMEDIA
- TOP XXL
- TOP 4x4
- TOP RALLY
- TOP RETRO
- 1º, 2º, 3º SLALOM CLASIC T .TRAS.
- 1º, 2º, 3º SLALOM CLASIC T. DEL.
- RIM + HIGHLIGHTED
- ESCAPE + NOISE GASOLINE
- DIESEL NOISE + ESCAPE
- BALLARINA PNEUMATIC
- + LOW WITHOUT PNEUMATIC
- + LOW WITH PNEUMATIC
- VEHICLE + FAR (+ 50 €)
- CLUB + LEJANO (+ 100 €)
- CLUB + NUMEROUS (+1 HAM)

Lovers of Drift and Radio Control, can enjoy the circuit that our RC Driftcat friends will ride the event, our friends are based in Girona, a space totally dedicated to a great hobby, in their facilities you can enjoy the rc drift circuit , Of the different slot circuits, circuit rc 4x4, a big screen to be able to spend good moments, the truth that its installations of 300m are spectacular, anyone who wants to participate should contact by calling 649 630 130 Marc or sending an email To: driftcat.com@gmail.com, if you want to be part of this great family, you can become partners for € 10 a month, and its facilities can be found in:
C. Sant Agusti 22
Gerona
A place I recommend.
Https://www.facebook.com/rcdriftcat/

Our friends Samuel and Evarist, driver and co-driver of classic rallies, as well as owner of Taller Rapid Oli of Girona and Girona VW Classic Parts, will be in charge of controlling and taking our area of Slalom for classic vehicles, these vehicles to be able to participate will be admitted Until the year 1990, the activity will be carried out in a space of 4500m square, completely asphalted, in order to participate it will be essential to carry out the registration in advance, since the places are limited, it will be possible to roll during the two days within the schedules of the slalom And the safety and event rules will be respected.
For Inscriptions send mail:
blanesmotordays@gmail.com
https://www.facebook.com/rapidoligirona/

Good morning family, well after so long waiting and clarifying some doubts and others, finally we will publish the audio regulations, the awards that are going to be delivered in each section and category, the judges who will perform each test and the regulations of each section.

- Section of Sound Quality and Installation:

· AMATEUR CATEGORY: That participant who first comes to BMD, Top 5 in this category.

· MASTER CATEGORY, Top 5 in this category.

· EXPERT CATEGORY, Top 3 in this category.

· OEM CATEGORY, Top 3 in this category.

Judges who will perform these tests Daniel Agenjo and Guillermo Gómez.

- Apartado de S.P.L .:

· CATEGORY - A, 2 10-inch speakers
or 1 speaker of 12 (or similar), Top 1. 2nd and 3rd

· CATEGORY - B, 2 12-inch speakers
or 1 speaker of 15 (or similar), Top 1, 2 and 3

· CATEGORY - C, 2 15-inch speakers
or 1 speaker of 18, Top 1st, 2nd and 3rd

· CATEGORY - EXTREM, EL REST, Top 1º, 2º y 3º
-cocks that the seats do not anchor in the original sites.
audio components that exceed the line of the seats.
-Une components in visible places in the area of ​​the passengers or rear.
- Cargo vehicles, or not 5 seats (Smart, etc.)

Judges to take the Juan de Reko Sound test

- Outdoor (Botellon):

· CATEGORI A up to 64 "open and ring. Top 5 in this
category.

· CATEGORY B up to 84 "it is not necessary that there will be and sound
is free, Top 5 in this category
· CATEGORY C more than 84 ", Top 5 in this category

· EXTREM CATEGORY: (furgos, carretinhas and cars up
18v.) Top 3 in this category.

Judges to take the Juan de Reko Sound test

sábado, 07. octubre 2017, Passeig de Catalunya, 17300 Blanes (Girona), Espanya, Blanes Motor Days 2K17 & 15º TFB Internacional

Encuentra eventos más interesantes
Obtener recomendaciones de eventos en base a su gusto Facebook. ¡Consiguelo ahora!Muéstrame los eventos adecuados para míAhora no